Stanisław Lasowski – Wójt Dusznik, Ludowiec, Powstaniec Wielkopolski.

Rok 2018 jest dla Wielkopolan rokiem niezwykle szczególnym. Obchodzimy bowiem w tym roku nie tylko setną rocznicę odzyskania Niepodległości, ale także rocznicę 100-lecia wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Mieszkańcy Wielkopolski, jako pełno świadomi obywatele za wszelką cenę dążyli do wyrwania z rąk zaborców zachodniej części państwa polskiego. Uczynili to za pomocą zrywu wojskowego, który ostatecznie przyniósł wolność i niepodległość dla całej Wielkopolski.

Wśród żołnierzy walczących o wyzwolenie swych ziem byli także zwykli obywatele, którzy ochoczo i spontanicznie przyłączali się do armii aby wspólnymi siłami ramię w ramię walczyć z bronią w ręku o dwie jakże bardzo ważne dla każdego człowieka wartości: wolność i niepodległość. Także mieszkańcy podpoznańskich Dusznik dali wyraz chęci odzyskania niepodległości. Wśród nich był Stanisław Lasowski, późniejszy Wójt Gminy Duszniki. Urodził się 14 kwietnia 1888 roku w Dusznikach. Jego rodzicami byli Marcin Lasowski
i Weronika z domu Walkowiak. Jako dziecko uczęszczał do szkoły elementarnej, funkcjonującej przy dusznickiej parafii. W wieku 30 lat jako ochotnik wstąpił do formowanych oddziałów Powstania Wielkopolskiego. Od samego początku wykazywał się ogromną chęcią walki, organizując między innymi oddziały powstańcze w Łomnicy. Jako sierżant brał czynny udział w walkach pod Zbąszyniem, walcząc ramię w ramię ze swym szwagrem Józefem Wylęgałą – późniejszym Sołtysem Dusznik. Stanisław Lasowski walczył także pod Neklem oraz w okolicach Wronek. Po zakończeniu działań powstańczych oraz odniesieniu zwycięstwa, zwolniony został do rezerwy. O jego działaniach po zakończeniu powstania nie ma żadnych informacji. Wiadome jest natomiast, że po zakończeniu II Wojny Światowej Stanisław Lasowski ostaje Wójtem Gminy Duszniki. Funkcję tę pełnił w latach 1945 – 1949. Już wtedy, obejmując urząd wójta był czynnym działaczem Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu przewodniczył na terenie gminy Duszniki pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Gminnego. Jego zasługi w kreowaniu powojennej rzeczywistości
w Dusznikach były przeogromne. Gdy ostatni Niemcy opuścili Duszniki i tym samym parafia ewangelicka przestała funkcjonować, to właśnie on wydał polecenie przeniesienia
z opuszczonego kościoła ewangelickiego do parafialnego kościoła katolickiego w Dusznikach części wyposażenia. Były to: trzy dzwony, które wcześniej Niemcy zarekwirowali z kościoła katolickiego, część ławek które umieszczone zostały w nawie bocznej kościoła oraz organy. Podczas II Wojny Światowej Niemcy urządzili z kościoła katolickiego pw. Św. Marcina
w Dusznikach magazyn. Decyzja Wójta Lasowskiego o przeniesieniu części wyposażenia kościoła ewangelickiego z całą pewnością pomogła dusznickiej społeczności powrócić do normalności oraz dała poczucie społecznej sprawiedliwości. Wójt Stanisław Lasowski pełnił swój urząd do 4 marca 1949 roku także jako Kierownik Stanu Cywilnego w Dusznikach. Jego następcą był Michał Kulpa, który urząd pełnił do 1950 roku, w którym to władze komunistyczne dokonały centralizacji samorządu terytorialnego, zastępując organy gminy radami narodowymi, które w pełni były podporządkowane Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Z całą pewności Wójt Lasowski jako Ludowiec zapisał się na kartach dusznickiej historii wielkimi literami.

Na następnego wójta Ludowca przyszło Duszniczanom czekać cały okres PRL. Kiedy w roku 1990 samorząd terytorialny ponownie stał się niezależny od władz centralnych stery nad Gminą Duszniki przejął Adam Woropaj, który funkcję Wójta Gminy Duszniki sprawował nieprzerwalnie do grudnia 2014 roku. Także on dokonał w Dusznikach bardzo wiele. To za jego rządów Gmina Duszniki stała się wzorem dla innych. Wójt Adam Woropaj swym zaangażowaniem i ciężką pracą sprawił, że Gmina Duszniki uzyskała miedzy innymi tytuł Gminy Fair Play, Gminy Przyjaznej Środowisku, a w 2006 roku Prezydent RP Lech Kaczyński nadał Gminie Duszniki tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. Sam Wójt Woropaj uzyskał wiele nagród, między innymi kilkakrotnie zwyciężał w plebiscycie na Wielkopolskiego Wójta Roku czy Samorządowego Menadżera. O takim samorządowcu nie zapomniały także władze PSL. Odznaczony został Złotą Koniczynką oraz Medalem Za Zasługi Dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa. O tym fakcie piszą dwie dusznickie regionalistki: Mirona Wawrzyniak – Zdziebkowa oraz Halina Boberowa w swej książce wydanej w 2009 roku pt. „Duszniki dzisiaj i w przeszłości”. Autorki piszą:

Na terenie gminy znaczna liczba rolników (jak również władze gminne) należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kilku działa w organizacjach rolniczych na szczeblu wojewódzkim.”

Na przestrzeni tych lat dostrzec można jak wiele pracy i wysiłku Ludowcy wkładali i wkładają po dzień dzisiejszy w rozwój społeczności lokalnych. Z całą pewnością, stwierdzić należy, że Ludowcy dobrze przyczynili się do rozwoju społeczności Gminy Duszniki oraz , że Gmina Duszniki z całą pewnością zasługuje na kolejnego wójta Ludowca.

Paweł Henicz
Radny Gminy Duszniki
PSL Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *