Zbrodnia na Wołyniu.

Kolejna rocznica tragicznych wydarzeń na Wołyniu jest okazją do weryfikacji poglądów i postaw rządzących. Mówią: biało-czerwona drużyna, patriotyzm, polityka historyczna. Wygląda na to, że te wszystkie wielkie słowa nie są wypełnione treścią. Tymczasem polskie społeczeństwo oczekuje godnego upamiętnienia ofiar, pamięci i szacunku. Polityka strusia, stosowana przez PiS, wywołuje ogromne rozczarowanie środowisk kresowych i działa jak…

Zygmunt Jan Rumel – poeta, ludowiec, żołnierz.

Profesor Stanisław Pigoń, wybitny historyk literatury polskiej, na wieść o śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, powiedział Kazimierzowi Wyce (polski historyk i krytyk literatury): ”my strzelamy zawsze do wrogów z brylantów” [10]. Czyż można w piękniejszy sposób skomentować los ludzi, którzy w latach okupacji, odchodzili przedwcześnie, u progu swej dojrzałości? Mieli po dwadzieścia kilka lat, jednak bagaż…

Była głucha noc! Rekonstrukcja rzezi wołyńskiej.

20 lipca w Radymnie w ramach obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanego przez Ukraińców z OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i ukraińskiej odbyła się rekonstrukcja historyczna „Wołyń 1943 – nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Organizatorem tego przedsięwzięcia były: Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, Burmistrz Miasta Radymno,…

12 lipca po raz pierwszy obchodzimy Dzień Martyrologii Wsi Polskiej.

Dzisiaj po raz pierwszy w historii obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. – Dzięki wieloletnim staraniom PSL bohaterstwo polskiej wsi zostało należycie upamiętnione – przypomniał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci dokonali bestialskiego mordu na mieszkańcach wsi Michniów. Wieś została spalona i zrównana z ziemią. Zakazano jej odbudowy, a nawet…

12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi wykazali się niezwykłym heroizmem i odwagą. Za tę postawę niemiecki najeźdźca mścił się na nich z całą zajadłością i okrucieństwem. Chłopi byli wysiedlani i uciskani. Ponad 800 wsi spacyfikowano, a mieszkańców rozstrzeliwano i wywożono do obozów, niszcząc i rabując dobytek. Sejm ustanowił 12 lica Dniem Walki i Męczeństwa…

Święto Ludowe – wielopokoleniowa tradycja Ludowców.

Każdego roku, w dniu Zielonych Światek swoje tradycyjne święto obchodzi rzesza Ludowców rozproszonych po całym kraju. Członkowie najstarszej polskiej partii politycznej jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe obchodzą tego dnia Święto Ludowe, gromadząc się w gminach, powiatach oraz w sakli województwa na obchodach tego wieloletniego święta, które na trwałe wpisało się na kartach polskiej historii. Święto…

Wincenty Witos, w walce o godność polskiej wsi w czasie Wielkiego Kryzysu

W  1929 roku pojawiły się w Polsce pierwsze oznaki Wielkiego Kryzysu, który wybuchł w USA. Jednym z najwybitniejszych mężów stanu, który włączył się w walkę o poprawę sytuacji polskiej wsi, był Wincenty Witos, postać niejednokrotnie pomijana w obecnej narracji historycznej, a także wykorzystywana do politycznej rywalizacji. Winniśmy pamiętać, iż kryzys gospodarczy, który wówczas miał miejsce,…

Błażej Stolarski. Minister, co sukmanę z dumą nosił…

Był samoukiem. Nie ukończył żadnej klasy szkolnej. Sam nauczył się czytać i pisać, a uzyskaną wiedzę stale pogłębiał. Został posłem, senatorem, a nawet ministrem. Mimo ogromnego awansu społecznego nie dbał o zaszczyty, władzę, wpływy i pieniądze. Nadal prowadził gospodarstwo rolne, pomagał każdemu, kto zwrócił się z prośbą. 10 września 1939 r. aresztowany przez hitlerowców. Mimo…

,,Nie!” dla likwidacji pomnika w Byczowie

  Chcąc zrozumieć skomplikowaną i złożoną problematykę upamiętnienia walk partyzantów w obronie Republiki Pińczowskiej i odnieść się do wydanej zgody na zburzenie pomnika w Byczowie,  należy dokonać analizy faktów historycznych oraz ustawy zakazującej propagowania ustrojów totalitarnych. Wiemy, że ustawa o zakazie propagowania komunizmu miała doprowadzić do usunięcia wszystkich symboli utrwalania władzy, jaką siłą narzucił Polsce…

Bartoszewski. Wnuk chłopów. Ludowiec.

Urodził się 19 lutego 1922 roku w Warszawie w rodzinie o rolniczych korzeniach. Jego dziadkowie byli chłopami we wsi Żaby pod Bożą Wolą. Całym swym życiem wielokrotnie udowadniał , że w sercu po Bogu pierwsze miejsce to Polska. Władysław Bartoszewski to były więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Prezydium Rady Pomocy Żydom,…

Polskie Stronnictwo Ludowe na emigracji.

Kiedy to po zakończeniu II Wojny Światowej narzucono Polsce nowy system gospodarczy, społeczny i polityczny działalność partii politycznych została rażąco utrudniana, zaś w przypadku PSL celowo likwidowana. W styczniu 1947 roku przeprowadzono w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. 10 stycznia, na kilka dni przed datą wyborów do Warszawy przybywa naczelnik wydziału w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego…

„Niech ten grób daje moc działania”.

13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie umiera Stanisław Mikołajczyk, jeden z najwybitniejszych polskich polityków, Mąż Stanu, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego – jedynej legalnej opozycji względem władz komunistycznych w Polsce. Wodza Ludowców pochowano na cmentarzu Monte Lived koło Waszyngtonu. Od tamtej pory Stanisław Mikołajczyk czekał na swój ostateczny powrót do Ojczyzny, który nastąpił w czerwcu 2000…