Jak OUN uczyniła z Petra Chomyna ludobójcę.

Oto historia Ukraińca ze wsi Lubliniec Stary, religijnego, śpiewającego w chórze cerkiewnym, patrioty, którego OUN dosłownie wyprowadziła z cerkwi w trakcie mszy świętej, i pod pretekstem walki o państwo ukraińskie kazała mordować kobiety i dzieci polskie, niszczyć i palić polskie wioski. Jego nazwisko: Petro Chomyn. Urodzony w 1915 roku, służył w armii polskiej. Brał udział…

Legenda Macieja Rataja.

W historii ruchu ludowego nazwisko Macieja Rataja stawiamy obok nazwisk dwóch innych wielkich przywódców polskich chłopów – Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka. Podobnie jak oni, odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu modelu organizacyjnego, myśli i siły politycznej ludowców. Podobnie jak oni, był nie tylko wybitnym działaczem ruchu ludowego, lecz także wybitnym politykiem państwowym i mężem stanu….

List Józefa Piłsudskiego do Wincentego Witosa z 12 sierpnia 1920 roku.

W owych trudnych dniach sierpnia 1920 roku nie wszyscy wytrzymywali presję.  Wraz z wicepremierem Ignacym Daszyńskim i ministrem spraw wewnętrznych Leopoldem Skulskim Wincenty Witos został zaproszony 12 sierpnia na spotkanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego bezpośrednio po odbytym przez niego przeglądzie wojsk, którego stanem był bardzo załamany. Sam Witos tak wspominał to spotkanie z Piłsudskim: „W…

Jan Sońta ps. „Ośka”.

Jan Sońta „Ośka” pochodził z powiatu iłżeckiego z wiejskiej rodziny mocno związanej z ruchem ludowym. W czasie II wojny światowej należał do Batalionów Chłopskich i dowodził oddziałem partyzanckim. Wiele okoliczności sprawiło, że po wejściu Armii Czerwonej rozpoczął pracę w KG MO. Jego zadaniem było organizowanie kadr dla MO. Gdy na wiosnę 1945 r. utworzona została…

Ludowcy podczas Powstania Warszawskiego.

W drugiej połowie lipca 1944 r. widać było w Warszawie niezwykły ruch. Masowa ucieczka niemieckiego wojska, administracji, formacji kolaboranckich. Niezliczone tabory z żywnością, sprzętem zrabowanym mieniem wywożono na Zachód. Obserwowali ten bezładny odwrót warszawiacy z nieukrywaną satysfakcją. Znienawidzony wróg uciekał przed naporem Armii Czerwonej. Z prawej strony Wisły wracały do Warszawy setki ludzi z dobytkiem….

Kazimierz Bagiński – ludowiec, jeden z przywódców Polskiego Państwa Podziemnego.

Gdy spoglądamy na życie i dokonania Kazimierza Bagińskiego, rodzi się wewnętrzne przeczucie, że mamy do czynienia z osobą wyjątkową, z prawdziwym bohaterem, którego życie nie było usłane różami, ale który zawsze pozostawał w zgodzie z samym sobą i z wartościami w które wierzył. 27 lipca 2018 roku minęło dokładnie 52 lata od śmierci tego wybitnego…

Geneza powstania Ruchu Ludowego w Polsce.

Szukając odpowiedzi na ważne pytanie dotyczące genezy Ruchu Ludowego należy odnieść się do tego złożonego zagadnienia wielostronnie i odpowiedzialnie uwzględniając okoliczności polityczne i społeczne, w jakich wykuwała się idea Ruchu Ludowego. Ruch Ludowy ma już 123 lat. Jest jedną z najstarszych formacji politycznych w Europie. W polskiej historii był jednym z trzech wielkich nurtów politycznych,…

Stanisław Mikołajczyk o klęsce w 1939 roku.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania, w którym Stanisław Mikołajczyk dokonuje podsumowania przyczyn wrześniowej klęski. Niezmiernie cenne jest to, iż na nagraniu słychać autentyczny głos Premiera i Prezesa PSL.  

Rząd Obrony Narodowej.

W dniu 24 lipca 1920 roku powołano koalicyjny Rząd Obrony Narodowej na czele z przywódcą ruchu ludowego Wincentym Witosem, jako premierem. Wicepremierem został przywódca PPS, Ignacy Daszyński. Zofia Dąbska, żona Jana Dąbskiego, która uczestniczyła w posiedzeniu sejmu, tak swoje wrażenia opisała w pamiętniku: „Sobota wieczór. Wracam z Sejmu. Jestem wrażliwa na burzę, toteż szłam już…

Dyrektywy OUN wzywające do ludobójstwa na Polakach.

“Zaszczepiać nienawiść do Lachów i zabijać przy każdym spotkaniu” – Mykoła Łebed – przywódca OUN-SB [Służba Bezpeky] – 1942 r. Dyrektywy, rozkazy, polecenia czy meldunki składane przez członków OUN-B i UPA, a także akta karne z rozpraw sądowych z lata powojennych, w których wprost jest mowa o wezwaniach do mordowania całej polskiej ludności Wołynia i…

Zbrodnia na Wołyniu.

Kolejna rocznica tragicznych wydarzeń na Wołyniu jest okazją do weryfikacji poglądów i postaw rządzących. Mówią: biało-czerwona drużyna, patriotyzm, polityka historyczna. Wygląda na to, że te wszystkie wielkie słowa nie są wypełnione treścią. Tymczasem polskie społeczeństwo oczekuje godnego upamiętnienia ofiar, pamięci i szacunku. Polityka strusia, stosowana przez PiS, wywołuje ogromne rozczarowanie środowisk kresowych i działa jak…

Zygmunt Jan Rumel – poeta, ludowiec, żołnierz.

Profesor Stanisław Pigoń, wybitny historyk literatury polskiej, na wieść o śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, powiedział Kazimierzowi Wyce (polski historyk i krytyk literatury): ”my strzelamy zawsze do wrogów z brylantów” [10]. Czyż można w piękniejszy sposób skomentować los ludzi, którzy w latach okupacji, odchodzili przedwcześnie, u progu swej dojrzałości? Mieli po dwadzieścia kilka lat, jednak bagaż…