Postawa Wincentego Witosa w obliczu prób utworzenia rządu kolaborującego z III Rzeszą.

Konflikt II Wojny Światowej w latach 1939 – 1945, który został rozpoczęty na mocy tajnego paktu Ribbentrop – Mołotow stał się konfliktem, który przyniósł śmierć, ból i rozpacz wielu milionów ludzi. Już od początku II wojny światowej zarówno okupanci III Rzeszy, jak i ZSRR, rozpoczęli na terytorium naszej Ojczyzny konsekwentną politykę, mającą na celu zniszczenie kultury polskiej i eksterminację polskiego społeczeństwa. W tym celu okupanci opierali swoje działania, na bezpardonowym mechanizmie terroru, zastraszeniach i zabójstwach. Terror dotyczył zarówno aspektów materialnych takich jak: konfiskata majątków, obowiązkowe kontyngenty, celowe niszczenie polskiego majątku poprzez podpalenia czy wysadzanie budynków, jak i aspektów ideologicznych. Poprzez nachalną propagandę III Rzeszy i ZSRR, ateizację życia społecznego, wyniszczanie polskiej inteligencji i rozbijanie wspólnoty narodowej, niszczono polską tradycję, historię, wartości i tożsamość.

W tej tragicznej i bolesnej atmosferze rodził się Polski Ruch Oporu, którego Ludowcy jako środowisko polityczne i grupa społeczna stały się istotnym elementem. Nigdy nie odwrócili się od ofiarnej służby swej ojczyźnie, zawsze wiernie wypełniali swój polityczny testament, w którym wierność Bogu, Ojczyźnie, Tradycji i Honorowi stawały się najwyższym nakazem pracy i aktywności publicznej. Władze III Rzeszy postanowiły przygotować polityczny plan, który pozwoliłby na opanowanie nastrojów społecznych w Polsce i ustanowienie stabilnej zwierzchności niemieckiej. Jednym z elementów tego planu było utworzenie formy rządu kolaborującego z
III Rzeszą, jednak aby koncepcja ta mogła zostać zrealizowana i przynieść zamierzone skutki, miała być oparta na ważnej postaci polskiego życia politycznego, która będzie cieszyła się szacunkiem i społecznym zaufaniem. Wybór padł na jednego z najwybitniejszych przywódców Ruchu Ludowego -Wincentego Witosa.

Należy pamiętać, że sam Witos mimo szybko pogarszającego się stanu zdrowia, co niewątpliwie utrudniało funkcjonowanie w życiu publicznym, był uznawany w społeczeństwie polskim za jednego z polityków, pretendujących do miana wybitnego męża stanu. Doskonale zdawano sobie sprawę z historycznej i politycznej roli Wincentego Witosa w II Rzeczypospolitej podczas takich wydarzeń jak, wojna Polsko – Bolszewicka, Zamach Majowy, Strajki Chłopskie czy utworzenie ponadpartyjnego Rządu Obrony Narodowej. Nie bez znaczenia pozostawał również fakt zaplecza politycznego Wincentego Witosa. Ruch Ludowy był jednym z najważniejszych i najliczniejszych stronnictw politycznych w okresie II Rzeczypospolitej. 16 września 1940 Wincenty Witos został aresztowany przez Niemców, a 20 września 1940 został przewieziony do Rzeszowa, gdzie otrzymał propozycję utworzenia rządu kolaboracyjnego z III Rzeszą . Propozycja ta została przez Witosa stanowczo odrzucona. Decyzję taką środowisko ludowe przyjęło z uznaniem i zadowoleniem wiedząc jak ważna jest dalsza walka o polską niepodległość.

Bohaterska postawa Wincentego Witosa powinna być dla nas przykładem i przypominać nam, że nasza Ojczyzna to nasze wspólne dobro.

Sylwester Śmiech

doktorant KUL, PSL Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *