Lwowskie Orlęta.

Mortui sunt ut liberi vivamus” („ Umarli, abyśmy żyli wolni”) WOLNOŚĆ WE KRWI Orlęta Lwowskie – ku pamięci BOHATERÓW Lwów- miasto legenda, położone na siedmiu wzgórzach jak wieczne miasto Rzym. Jedna z czterech stolic kulturalno-politycznych Rzeczypospolitej, obok Warszawy, Krakowa i Wilna. Brama Polski na Wschód. Lead: Orlętami Lwowskimi określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec…

Ludowcy w walce z okupantami podczas II wojny światowej.

Mówiąc o roli i znaczeniu ruchu ludowego w walce z okupantami podczas II wojny światowej w latach 1939 – 1945, nie sposób nie uwzględnić kilku decydujących elementów. Pierwszym z nich jest położenie chłopów i szeroko rozumianego ruchu ludowego w okresie funkcjonowania II Rzeczypospolitej. Mimo faktu, iż po zamachu majowym dokonanym w 1926 roku, de facto,…

Ludowcy podczas Powstania Warszawskiego.

W drugiej połowie lipca 1944 r. widać było w Warszawie niezwykły ruch. Masowa ucieczka niemieckiego wojska, administracji, formacji kolaboranckich. Niezliczone tabory z żywnością, sprzętem zrabowanym mieniem wywożono na Zachód. Obserwowali ten bezładny odwrót warszawiacy z nieukrywaną satysfakcją. Znienawidzony wróg uciekał przed naporem Armii Czerwonej. Z prawej strony Wisły wracały do Warszawy setki ludzi z dobytkiem….

Geneza powstania Ruchu Ludowego w Polsce.

Szukając odpowiedzi na ważne pytanie dotyczące genezy Ruchu Ludowego należy odnieść się do tego złożonego zagadnienia wielostronnie i odpowiedzialnie uwzględniając okoliczności polityczne i społeczne, w jakich wykuwała się idea Ruchu Ludowego. Ruch Ludowy ma już 123 lat. Jest jedną z najstarszych formacji politycznych w Europie. W polskiej historii był jednym z trzech wielkich nurtów politycznych,…

Dyrektywy OUN wzywające do ludobójstwa na Polakach.

“Zaszczepiać nienawiść do Lachów i zabijać przy każdym spotkaniu” – Mykoła Łebed – przywódca OUN-SB [Służba Bezpeky] – 1942 r. Dyrektywy, rozkazy, polecenia czy meldunki składane przez członków OUN-B i UPA, a także akta karne z rozpraw sądowych z lata powojennych, w których wprost jest mowa o wezwaniach do mordowania całej polskiej ludności Wołynia i…

Była głucha noc! Rekonstrukcja rzezi wołyńskiej.

20 lipca w Radymnie w ramach obchodów 70. rocznicy ludobójstwa na Kresach Wschodnich dokonanego przez Ukraińców z OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i ukraińskiej odbyła się rekonstrukcja historyczna „Wołyń 1943 – nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”. Organizatorem tego przedsięwzięcia były: Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, Burmistrz Miasta Radymno,…

12 lipca po raz pierwszy obchodzimy Dzień Martyrologii Wsi Polskiej.

Dzisiaj po raz pierwszy w historii obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. – Dzięki wieloletnim staraniom PSL bohaterstwo polskiej wsi zostało należycie upamiętnione – przypomniał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. 12 lipca 1943 r. niemieccy okupanci dokonali bestialskiego mordu na mieszkańcach wsi Michniów. Wieś została spalona i zrównana z ziemią. Zakazano jej odbudowy, a nawet…

12 lipca – Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Podczas II wojny światowej mieszkańcy polskich wsi wykazali się niezwykłym heroizmem i odwagą. Za tę postawę niemiecki najeźdźca mścił się na nich z całą zajadłością i okrucieństwem. Chłopi byli wysiedlani i uciskani. Ponad 800 wsi spacyfikowano, a mieszkańców rozstrzeliwano i wywożono do obozów, niszcząc i rabując dobytek. Sejm ustanowił 12 lica Dniem Walki i Męczeństwa…

Święto Ludowe – wielopokoleniowa tradycja Ludowców.

Każdego roku, w dniu Zielonych Światek swoje tradycyjne święto obchodzi rzesza Ludowców rozproszonych po całym kraju. Członkowie najstarszej polskiej partii politycznej jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe obchodzą tego dnia Święto Ludowe, gromadząc się w gminach, powiatach oraz w sakli województwa na obchodach tego wieloletniego święta, które na trwałe wpisało się na kartach polskiej historii. Święto…

Polskie Stronnictwo Ludowe na emigracji.

Kiedy to po zakończeniu II Wojny Światowej narzucono Polsce nowy system gospodarczy, społeczny i polityczny działalność partii politycznych została rażąco utrudniana, zaś w przypadku PSL celowo likwidowana. W styczniu 1947 roku przeprowadzono w Polsce wybory do Sejmu Ustawodawczego. 10 stycznia, na kilka dni przed datą wyborów do Warszawy przybywa naczelnik wydziału w Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego…

Korzenie Ruchu Ludowego.

Polskie Stronnictwo Ludowe od dwóch lat jest partią opozycyjną. Pomimo, iż posłowie z zieloną koniczynką nie stanowią największego klubu w Sejmie, zdążyli już przygotować sporą ilość propozycji skierowanych do laski marszałkowskiej. Od dwóch lat, wewnątrz partii, trwa także ożywiona dyskusja na temat bieżącego położenia Stronnictwa, jak również oceny ośmiu lat, w których wspólnie z PO…

Premier wśród swoich.

Każdego roku, w grudniu nasza pamięć kieruje się ku jednemu z najwybitniejszych Ludowców w dziejach Ruchu Ludowego – ku postaci Stanisława Mikołajczyka. Pełnił on wiele ważnych i zaszczytnych funkcji. Począwszy od uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, poprzez Powstanie Wielkopolskie, a skończywszy na urzędzie Premiera RP. W swej działalności nie zapominał o tych, którym wiernie służył….