O stosunku chłopów i ludowców do religii i księży.

Wystąpienie Wincentego Witosa, podczas 56 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia. 25 VI 1919, s. LVI/39-LVI/43. Wysoki Sejmie! Żałować wypada, że sprawa całkiem materialnej natury przeszła zupełnie na grunt inny i niektórzy chcieli z niej zrobić rzekomą walkę przeciwko duchowieństwu a nawet religii prowadzoną. Chciałbym oświadczyć w imieniu stronnictwa, do którego należę, a sądzę, że mogę…

Stanisław Mierzwa – adwokat, Ludowiec i działacz niepodległościowy.

Stanisław Mierzwa urodził się 27 stycznia 1905 roku w Biskupicach Radłowskich w byłym powiecie brzeskim, w biednej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Jacek Mierzwa, jego dziadek, oprócz gospodarstwa rolnego prowadził również kuźnię wiejską. Urodził się jeszcze w XVIII wieku i miał czworo dzieci: dwóch synów, Franciszka i Jana oraz dwie córki – Marię, która wyszła za mąż w…

Józef Zych – prawnik, ludowiec, Marszałek.

Ostatni z dotychczasowych Marszałków Sejmu RP wywodzących się z ruchu ludowego, mimo stosunkowo krótkiego, bo trwającego niewiele ponad połowę kadencji, czasu pełnienia swej zaszczytnej funkcji, zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego parlamentaryzmu. Marszałek Józef Zych jest bowiem tym, któremu przyszło kierować Izbą w historycznym momencie tworzenia Konstytucji RP z 1997 r. w której powstanie…

Legenda Macieja Rataja.

W historii ruchu ludowego nazwisko Macieja Rataja stawiamy obok nazwisk dwóch innych wielkich przywódców polskich chłopów – Wincentego Witosa i Stanisława Mikołajczyka. Podobnie jak oni, odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu modelu organizacyjnego, myśli i siły politycznej ludowców. Podobnie jak oni, był nie tylko wybitnym działaczem ruchu ludowego, lecz także wybitnym politykiem państwowym i mężem stanu….

List Józefa Piłsudskiego do Wincentego Witosa z 12 sierpnia 1920 roku.

W owych trudnych dniach sierpnia 1920 roku nie wszyscy wytrzymywali presję.  Wraz z wicepremierem Ignacym Daszyńskim i ministrem spraw wewnętrznych Leopoldem Skulskim Wincenty Witos został zaproszony 12 sierpnia na spotkanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego bezpośrednio po odbytym przez niego przeglądzie wojsk, którego stanem był bardzo załamany. Sam Witos tak wspominał to spotkanie z Piłsudskim: „W…

Stanisław Mikołajczyk o klęsce w 1939 roku.

Zapraszamy do wysłuchania nagrania, w którym Stanisław Mikołajczyk dokonuje podsumowania przyczyn wrześniowej klęski. Niezmiernie cenne jest to, iż na nagraniu słychać autentyczny głos Premiera i Prezesa PSL.  

Rząd Obrony Narodowej.

W dniu 24 lipca 1920 roku powołano koalicyjny Rząd Obrony Narodowej na czele z przywódcą ruchu ludowego Wincentym Witosem, jako premierem. Wicepremierem został przywódca PPS, Ignacy Daszyński. Zofia Dąbska, żona Jana Dąbskiego, która uczestniczyła w posiedzeniu sejmu, tak swoje wrażenia opisała w pamiętniku: „Sobota wieczór. Wracam z Sejmu. Jestem wrażliwa na burzę, toteż szłam już…

Wincenty Witos, w walce o godność polskiej wsi w czasie Wielkiego Kryzysu

W  1929 roku pojawiły się w Polsce pierwsze oznaki Wielkiego Kryzysu, który wybuchł w USA. Jednym z najwybitniejszych mężów stanu, który włączył się w walkę o poprawę sytuacji polskiej wsi, był Wincenty Witos, postać niejednokrotnie pomijana w obecnej narracji historycznej, a także wykorzystywana do politycznej rywalizacji. Winniśmy pamiętać, iż kryzys gospodarczy, który wówczas miał miejsce,…

Błażej Stolarski. Minister, co sukmanę z dumą nosił…

Był samoukiem. Nie ukończył żadnej klasy szkolnej. Sam nauczył się czytać i pisać, a uzyskaną wiedzę stale pogłębiał. Został posłem, senatorem, a nawet ministrem. Mimo ogromnego awansu społecznego nie dbał o zaszczyty, władzę, wpływy i pieniądze. Nadal prowadził gospodarstwo rolne, pomagał każdemu, kto zwrócił się z prośbą. 10 września 1939 r. aresztowany przez hitlerowców. Mimo…

Bartoszewski. Wnuk chłopów. Ludowiec.

Urodził się 19 lutego 1922 roku w Warszawie w rodzinie o rolniczych korzeniach. Jego dziadkowie byli chłopami we wsi Żaby pod Bożą Wolą. Całym swym życiem wielokrotnie udowadniał , że w sercu po Bogu pierwsze miejsce to Polska. Władysław Bartoszewski to były więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Prezydium Rady Pomocy Żydom,…

„Niech ten grób daje moc działania”.

13 grudnia 1966 roku w Waszyngtonie umiera Stanisław Mikołajczyk, jeden z najwybitniejszych polskich polityków, Mąż Stanu, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego – jedynej legalnej opozycji względem władz komunistycznych w Polsce. Wodza Ludowców pochowano na cmentarzu Monte Lived koło Waszyngtonu. Od tamtej pory Stanisław Mikołajczyk czekał na swój ostateczny powrót do Ojczyzny, który nastąpił w czerwcu 2000…

Niech żyje Mikołajczyk!

Po raz pierwszy komuniści polscy spotkali się z sprzeciwem w czerwcu 1956 roku. Niezadowolenie wobec polityki władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej głośno wyrazili poznańscy robotnicy, którzy wyszli na ulicę domagając się godnej pracy i płacy. Protestujący Poznaniacy nie zapomnieli wtedy o Stanisławie Mikołajczyku, który był symbolem walki z komunizmem o wolną i demokratyczną Polskę. W środowisku…