Rola i znaczenie Batalionów Chłopskich w walce o Niepodległą Polskę!

Na początku trzeba z całą stanowczością podkreślić, że to właśnie Bataliony Chłopskie były drugą co do wielkości zbrojną formacją konspiracyjną podczas II wojny światowej. Dlatego w sposób należyty trzeba przedstawić ich rolę oraz znaczenie w walce o niepodległą i suwerenną Polskę. Bataliony Chłopskiego to około 165 tys. mężczyzn i kobiet, którzy za swój cel postawili sobie obronę ludności polskiej wsi przed krwawym terrorem okupacyjnym. Wolna ojczyzna i państwo niepodległe były tymi wartościami, za które żołnierze Batalionów Chłopskich oddawali swe życie. W przysiędze, którą składali, odwoływali się do tradycji ojców, swych przodków, do tradycji polskiego ruchu ludowego, podkreślając tym swoje umiłowanie do ojczyzny oraz odwoływanie się do ideowego dorobku ruchu ludowego. Wśród znacznej części społeczeństwa polskiego dominuje pogląd, że główną rolę w walce z hitlerowskim i sowieckim najeźdźcą odegrały organizacje wojskowe Armii Krajowej czy Narodowych Sił Zbrojnych. Wielu niesłusznie zapomina o znaczącej roli zbrojnego ramienia Ruchu Ludowego, czyli Batalionów Chłopskich. Pomimo początkowego zaangażowania środowiska ludowego w walkę pod szyldem Związku Walki Zbrojnej, w miarę upływu czasu wyodrębniły się i zyskały poparcie tendencje do utworzenia samodzielnych jednostek militarnych. W sierpniu 1940 roku utworzono „Straż Chłopską” pod kryptonimem operacyjnym „Chłostra”. Wiosną kolejnego roku zmieniono nazwę na „Bataliony Chłopskie”. Główny trzon stanowili działacze Stronnictwa Ludowego, Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Pod względem personalnym na pierwszy plan wysuwa się postać Komendanta Głównego BCh – Franciszka Kamińskiego oraz inicjatora powołania, a później zwierzchnika z ramienia Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego „Roch” – Józefa Niećko. Organizacja posiadała również centralny organ prasowy – miesięcznik „Żywią i bronią”. Struktura terytorialna Batalionów Chłopskich była oparta na przedwojennym podziale administracyjnym kraju i dzieliła się na okręgi, podokręgi oraz gminy i gromady. Do połowy 1943 roku utworzono 10 okręgów. Na przełomie 1941/1942 zaczęły powstawać tzw. Oddziały Specjalne wydzielone z oddziałów terenowych. Wykonywały akcje bojowo-dywersyjne np.: uderzały na posterunki policji, prowadziły akcję przeciwko kontyngentom dokonując zniszczeń w młynach, mleczarniach, tartakach, gorzelniach itp., oraz niszcząc dokumentację podatkową. W porozumieniu z Kierownictwem Walki Cywilnej zwalczały kolaborantów, agentów gestapo, kolonistów niemieckich i volksdeutschów. Bataliony Chłopskie przeprowadziły około 3000 akcji bojowych, w tym około 900 walk zbrojnych. W okresie II wojny światowej żołnierze Batalionów Chłopskich dokonali ponad 3 tys. różnego rodzaju akcji bojowych. W tym stoczyli około 900 bitew i potyczek, przeprowadzili ponad 200 akcji, atakując transport wroga oraz około 800 akcji przeciw aparatowi administracyjno- politycznemu. Do najważniejszych akcji przeprowadzonych przez żołnierzy Batalionów Chłopskich należą: walki w obronie pacyfikowanej Zamojszczyzny w latach 1942–1943, zwłaszcza bitwy pod Wojdą i Zaborecznem, walki w obronie tzw. Republiki Pińczowskiej, zatopienie statku Tannenberg, wysadzenie pociągu amunicyjnego pod Gołębiem, bitwa w lasach Janowskich i Puszczy Solskiej, rozbicie więzień w Krasnymstawie, Radomsku, Siedlcach i Pińczowie oraz walki na przyczółku baranowsko – sandomierskim. Do działań Batalionów Chłopskich zaliczyć należy również obronę przed wyzyskiem ekonomicznym ludności wiejskiej oraz współtworzenie myśli i narracji państwowej oraz niepodległościowej poprzez wydawanie pism ludowych. Oprócz walki zbrojnej organizacja wspierała również tajne nauczanie, rozwijała przepływ informacji, angażowała się w kursy wychowawcze. Rola i znaczenie Batalionów Chłopskich w walkę o niepodległą i suwerenną Polskę jest doniosła i istotna. To na nas ludowcach spoczywa zaszczytny obowiązek zachowania i pielęgnowania pamięci o Batalionach Chłopskich.

Sylwester Śmiech

PSL Lublin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *