Okręg Wołyń BCh

Na czele okręgu stała jego Komenda Główna.

 • Komendantami głównymi byli:
  • Zygmunt Rumel
  • Czesław Zadrożny
 • Zastępcami byli:
  • Kazimierz Kolek
  • Czesław Zadrożny
 • Szefem organizacyjnym był:
  • Józef Soroka
 • Szefem łączności i kolportażu była:
  • Maria Suszyńska
 • Oficerem oświatowo-kulturalnym był:
  • Roman Chromiński
 • Inspektorem na powiaty Równe, Zdołbunów, Dubno, Sarny był:
  • Edward Przybycień

Został podzielony na obwody:

 • Dubno – (Komendant: Antoni Cybulski)
 • Horochów – (Komendant: Aleksander Sokołowski)
 • Kostopol – (Komendant: Piotr Zub)
 • Kowel – (Komendant: Walenty Kościelak)
 • Krzemieniec – (Komendant: Michał Wiśniowski)
 • Luboml – (Komendant: ps. Wara nazwisko nieznane)
 • Łuck – (Komendant: Piotr Reszka)
 • Równe – (Komendant: Jan Sowiński)
 • Sarny – (Komendant: Szymon Kocioł)
 • Włodzimierz – (Komendant: Kuźniuk, imienia nie ustalono)
 • Zdołbunów – (Komendant: Stanisław Witczak)