Okręg Warszawa Miasto BCH

I Okręg Warszawa Miasto Batalionów Chłopskich jeden z okręgów w strukturze organizacyjnej Batalionów Chłopskich. Był silnie związany z Okręgiem Warszawa Województwo. Miasto Stołeczne Warszawa było siedzibą naczelnych władz podziemnego ruchu ludowego w okupowanej Polsce a także Komendy Głównej Batalionów Chłopskich. W związku z tym sam okręg, w przeciwieństwie do pozostałych, nie był strukturą terytorialną, a odpowiadał raczej za obsługę i zabezpieczenie struktur centralnych ruchu.

Komenda Główna była zorganizowana w następujący sposób:

 • Komendantem Głównym był:

   
  Franciszek Kamiński, ps. „Zenon Trawiński” – zapoznaj się

   

 • Szefem Sztabu był:

   
  Kazimierz Banach, ps. „Kamil” – zapoznaj się

   

 • Inspektorem Głównym był: Stanisław Koter, ps. „Poręba”

 • Szefem Oddziału I Organizacyjnego był: Stanisław Koter

 • Szefami Oddziału III Szkoleniowego byli kolejno: Alojzy Horak, ps. „Justyn Małecki”, Bogumił Karaszewski

 • Szefem Oddziału IV Kwatermistrzostwa był: Stanisław Araszkiewicz, ps. „Jastrzębowski”

 • Szefami Oddziału V Łączności były kolejno: Maria Maniakówna, ps. „Ziemska” (zobacz), Maria Żelechowska-Wyrzykowska, Helena Brodowska, ps. „Mewa”

 • Szefem Oddziału Va Łączności z zagranicą była: Maria Szczawińska, ps. „Jodłowska”

 • Szefem Oddziału VI Prasy i informacji byli kolejno: Jan Dec, ps. „Pazur”, Kazimierz Banach, ps. „Kamil”

 • Szefem Oddziału VII Oddziałów Specjalnych był: Jerzy Mara-Meÿer, ps. „Vis”

 • Szefem Sanitarnym był: prof. dr Henryk Gnoiński

 • Oficerami do zleceń Komendy Głównej byli: Jerzy Mara-Meÿer, ps. „Vis”, Jan Szydluk, ps. „Prezes”, Tadeusz Golka, ps. „Stefan”

 • W skład centralnego kierownictwa Ludowego Związku Kobiet i Zielonego Krzyża wchodziły: Maria Szczawińska, ps. „Jodłowska”, Anna Chorąży, ps. „Hanka”, Weronika Tropaczyńska-Ogarkowa

 • Łączniczkami Komendy Głównej były: Maria Biernacka, Joanna Borkowska-Cabaj, Anna Koter, Krystyna Czerwijowska, Weronika Gałaj, Krystyna Idzikowska, Eugenia Łyś, Irena Kowalska, Henryka Kamińska, Michalina Munkiewicz, Joanna Niećko, Helena Piątkowska, Zofia Wojtaś, Barbara Poniatowska, Stanisława Stefańska, Anna Szalbut, Stanisława Szeliska, Anna Świetlicka, Leokadia Wiśniewska, Zofia Załęska.