Okręg Lwów BCh

Na czele okręgu stała jego Komenda Główna.

 • Komendantami głównymi byli kolejno:
  • Adam Cużytek
  • Jan Schramm
  • Jan Nowak
 • Zastępcą komendanta był:
  • Józef Kanak
 • Szefem sztabu był:
  • Stanisław Zdąbłasz
 • Szefem organizacyjnym był:
  • Mieczysław Nowaczek
 • Szefem zaopatrzenia był:
  • Franciszek Gąsiewicz
 • Szefami łączności byli kolejno:
  • Maria Kanak-Karpowa
  • Mikołaj Szmigulan
  • Władysława Solska

Został podzielony na podokręgi i obwody:

 • Podokręg A Tarnopol (komendant Adolf Kita)
  • Obwód Tarnopol (komendant ?)
  • Obwód Brzeżany (komendant Kazimierz Szulc)
  • Obwód Buczacz (komendant Weronika Wąsikowa, Marian Ugrewicz)
  • Obwód Czortków (komendant Jan Kaczorowski)
  • Obwód Kopyczyńce (komendant Karol Solski)
  • Obwód Podhajce (komendant Tadeusz Szadaj)
  • Obwód Przemyślany (komendant Antoni Jarłowiecki)
  • Obwód Skałat (komendant Józef Janusz)
  • Obwód Trembowla (komendant Bronisław Kopaczyński)
  • Obwód Zbaraż (komendant Józef Borucki)
  • Obwód Zborów (komendant Mikołaj Olender)
 • Podokręg B Stanisławów (komendant Józef Moskal)
  • Obwód Kałusz (komendant Edward Szczur, Wojciech Drozd)
  • Obwód Rohatyn (komendant Józef Cabaj)
  • Obwód Stanisławów (komendant Józef Partyka, Józef Gadziński)
  • Obwód Stryj (komendant Józef Rutyna, Józef Burdzy)
  • Obwód Tłumacz (komendant Michał Kruk)
  • Obwód Żydaczów (komendant Stanisław Gąska)
 • Podokręg C Lwów (komendant Józef Kanak)
  • Obwód Drohobycz (komendant ?)
  • Obwód Jaworów (komendant ?)
  • Obwód Gródek Jagielloński (komendant Marcin Kaliczak)
  • Obwód Lwów Miasto (komendant Roman Gierczak)
  • Obwód Lwów Powiat (komendant Andrzej Bryl, Jan Rzeczuch)
  • Obwód Mościska (komendant Kazimierz Lech)
  • Obwód Rudki (komendant Walenty Cygan)
  • Obwód Sambor (komendant Szczepan Ozga)
  • Obwód Sokal (komendant Wojciech Gorzkiewicz)
  • Obwód Żółkiew (komendant Bronisław Kaliczak)