Okręg Kraków BCh

Na czele okręgu stała jego Komenda Główna.

 • Komendantem głównym był:
  • Narcyz Wiatr
 • Szefem sztabu był:
  • Mieczysław Kabat
 • Szefem łączności był:
  • Jan Mazurek
 • Szefem łączności na Śląsk był:
  • Wojciech Jekiełek
 • Szefem dywersji był:
  • Jan Rumas
 • Kwatermistrzem był:
  • Jan Szczepański
 • W skład kierownictwa Ludowego Związku Kobiet i Zielonego Krzyża wchodziły:
  • Katarzyna Balalowa – przewodnicząca LZK
  • Barbara Matusowa
  • Kazimiera Gajochówna-Witaszkowa

Został podzielony na podokręgi i obwody, przy czym część obwodów podlegała bezpośrednio komendantowi okręgu. Z trzech obwodów wydzielonych z III Okręgu Kielce pod koniec okupacji utworzono odrębny Inspektorat Chata. W szczegółach podział ten przedstawiał się następująco:

 • Podokręg rzeszowski (komendant: Władysław Jagusztyn; zastępca: Jan Jankowski; oficer do spraw specjalnych: Bronisław Kątnik; oficer szkoleniowy: Sławomir Holoubek; szef propagandy i prasy: Jerzy Świrski; szef łączności: Władysław Foryt, inspektorka LZK i ZK: Maria Jędrzejec)
  • 4 – Obwód Brzozów „Bez” (komendant: Józef Banat, Władysław Sowa, Wojciech Dudek)
  • 9 – Obwód Jarosław „Jaskier” (komendant: Józef Wyczawski, Kazimierz Sośnicki, Ludwik Fleszar)
  • 11 – Obwód Kolbuszowa „Komar” (komendant: Stanisław Kosiorowski, Szymon Kocioł, Andrzej Jadach, Bolesław Nazimek)
  • 15 – Obwód Łańcut „Łania” „Żuk” (komendant: Stanisław Dziaduś, Władysław Jagusztyn, Walenty Baran)
  • 18 – Obwód Nisko „Natan” (komendant: Stanisław Rodzeń)
  • 21 – Obwód Przemyśl „Przesmyk” (komendant: Jerzy Kielar, Roman Kisiel)
  • 22 – Obwód Przeworsk „Przedbór” (komendant: Feliks Adamczak, Alfred Adamczyk, Jan Jankowski, Tadeusz Kulas)
  • 23 – Obwód Rzeszów „Radło” „Dąb” (komendant: Tomasz Wójcik, Antoni Borowiec, Mieczysław Urbanik, Tadeusz Szeliga, Jan Jankowski)
  • Obwód Tarnobrzeg (komendant: Jan Furdyna, Bronisław Kątnik, Józef Motyka)
 • Podokręg podgórski (komendant: Alojzy Wiatr, Józef Betlej)
  • 8 – Obwód Gorlice „Gorczyca” (komendant: Adam Pyzik, Józef Duma, Zbigniew Popowicz)
  • 10 – Obwód Jasło „Jawor” (komendant: Florian Paja)
  • 13 – Obwód Krosno „Krokwa” (komendant: Henryk Twaróg, Józef Ciołkosz, Antoni Głowa)
  • 19 – Obwód Nowy Sącz „Nowina” (komendant: Narcyz Wiatr, Stanisław Sznajder)
  • Obwód Sanok (komendant: Tadeusz Twardy, Władysław Malik)
 • Podokręg śląski (utworzony w 1943) (komendant: Jan Tomica; szef łączności: Karol Krzywoń, Helena Niemcówna; szef propagandy i prasy: Adolf Molak, Rudolf Kaleta, Bohdan Jarogniew Litwiński)
  • Obwód Bielsko (komendant: Franciszek Szuster, Władysław Drozd, Jan Boda)
  • Obwód Cieszyn (komendant: Jan Tomica)
  • Obwód Pszczyna (komendant: Józef Paszek)
  • Obwód Rybnik (komendant: Wilhelm Bugdoł)
  • Obwód Katowice (komendant: Juliusz Mikołajczyk)
  • Obwód Zaolzie (komendant: Jan Kotas, Paweł Kubisz)
  • Obwód Lubliniec (komendant: Józef Student)
  • Obwód Tarnowskie Góry (komendant: Paweł Hoinca)
 • Obwody podlegające bezpośrednio komendantowi:
  • 1 – Obwód Biała „Bielica” (komendant: Wojciech Jekiełek, Antoni Baścik)
  • 2 – Obwód Bochnia „Bolesław” (komendant: Władysław Ryncarz)
  • 3 – Obwód Brzesko „Brona” (komendant: Stanisław Lechowicz)
  • 5 – Obwód Chrzanów (komendant: Stanisław Cudak)
  • 6 – Obwód Dąbrowa Tarnowska „Dęboróg” „Gaj” (komendant: Jan Bania, Józef Motyka)
  • 7 – Obwód Dębica „Dąbal” (komendant: Stanisław Mazur, Władysław Kania)
  • 12 – Obwód Kraków Województwo „Kruk” (komendant: ?)
  • 14 – Obwód Limanowa „Limba” (komendant: Józef Marzec)
  • 16 – Obwód Mielec „Maki” „Mielizna” (komendant: Jan Błachowicz)
  • 17 – Obwód Myślenice „Myśliwy” (komendant: Ludwik Pilch, Tadeusz Pilch)
  • 20 – Obwód Nowy Targ (komendant: Tadeusz Waksmundzki, Józef Marek)
  • 26 – Obwód Tarnów „Tadeusz” (komendant: Alfred Orlof)
  • 27 – Obwód Wadowice „Walenty” (komendant: Stefan Turek)
  • 28 – Obwód Żywiec (komendant: Zygmunt Mrozik, Czesław Janik)
  • 29 – Obwód Kraków Miasto „Kruk II” (komendant: Stanisław Duda, Stanisław Mars)
 • Inspektorat „Chata” (komendant: Walenty Adamczyk; zastępca: Franciszek Kozera; szef sztabu: Zbigniew Ostrowski; szef sanitarny: Wiktoria Gaweł)
  • 30 – Obwód Miechów „Mieczysław” (komendant: Stanisław Szymucha, Leon Cieśla, Stanisław Pałetko)
  • Obwód Olkusz (komendant: Mieczysław Głowania, Stefan Brożek)
  • Obwód Pińczów (komendant: Jan Pszczoła, Jan Rumas)