Okręg Kielce BCh

Na czele okręgu stała jego Komenda Główna.

 • Komendantem głównym był:
  • Stanisław Jagiełło
 • I zastępcą, szefem sztabu był:
  • Mieczysław Orzeł
 • Szefem wyszkolenia bojowego był:
  • Jan Rumas
 • Szefami łączności byli:
  • Edward Haruza
  • Władysław Barłóg
 • Szefem zaopatrzenia był:
  • Antoni Gurnicz
 • Komendantem Ludowej Straży Bezpieczeństwa był:
  • Mieczysław Głowania
 • Oficerem dyspozycyjnym był:
  • Leon Cieśla
 • W kierownictwie Ludowego Związku Kobiet i Zielonego Krzyża były:
  • Wiktoria Kotnisówna
  • Maria Chadajówna-Zwiejska
  • Maria Poniecka
Struktura początkowa

Okręg początkowo podzielony był na 3 podokręgi:

 • Podokręg III a Radom
  • 1 – Obwód Kozienice
  • 2 – Obwód Radom
  • 3 – Obwód Iłża
  • 4 – Obwód Końskie
  • 5 – Obwód Opoczno
 • Podokręg III b Kielce
  • 6 – Obwód Opatów
  • 7 – Obwód Sandomierz
  • 8 – Obwód Kielce (Komendanci: Władysław WoźniakMieczysław Orzeł)
  • 9 – Obwód Busko
  • 10 – Obwód Pińczów
 • Podokręg III c Częstochowa
  • 11 – Obwód Miechów
  • 12 – Obwód Jędrzejów
  • 13 – Obwód Włoszczowa
  • 14 – Obwód Częstochowa (przeniesiony 1 września 1942 do Okręgu V Łódzkiego) (Komendant Piotr Kuc)
  • 15 – Obwód Olkusz
Struktura po 28 stycznia 1943

28 stycznia 1943 okręg podzielono już na 5 podokręgów:

 • Podokręg III a (Komendant Bronisław Nować)
  • 1 – Obwód Kozienice (Komendant: Bronisław Nować)
  • 2 – Obwód Radom (Komendanci: Edmund Bakałarz, Antoni Ciesielski)
 • Podokręg III b (Komendant Władysław Barłóg)
  • 4 – Obwód Końskie (przeniesiony później do Okręgu V Łódzkiego) (Komendanci: Antoni Piwowarczyk, Władysław Barłóg, Antoni Piwowarczyk)
  • 5 – Obwód Opoczno (przeniesiony później do Okręgu V Łódzkiego) (Komendanci: Adam Goska, Piotr Wrzeszcz, Władysław Głobiński)
 • Podokręg III c „Pszenica” (Komendant Władysław Zwiejski)
  • 3 – Obwód Iłża (Komendanci: Leon Cieśla, Kazimierz Piątek, Jan Gruszka)
  • 6 – Obwód Opatów (Komendant: Władysław Zwiejski)
  • 7 – Obwód Sandomierz (Komendanci: Tadeusz Szeląg, Stanisław Markiewicz, Antoni Piwowarczyk, Leon Cieśla, Eugeniusz Witkowski)
 • Podokręg III d (Komendant Jan Pszczoła)
  • 9 – Obwód Stopnica. (Komendanci: Józef Grochowski, Franciszek Szczepanik, Roman Nowak, Józef Grochowski)
  • 10 – Obwód Pińczów (przeniesiony później do Okręgu VI Krakowskiego) (Komendanci: Jan Pszczoła, Jan Rumas)
  • 11 – Obwód Miechów (przeniesiony później do Okręgu VI Krakowskiego) (Komendanci: Stanisław Szymucha, Leon Cieśla, Stanisław Pałetko)
 • Podokręg III e (Komendant Kacper Niemirski)
  • 12 – Obwód Jędrzejów (Komendant Kacper Niemirski)
  • 13 – Obwód Włoszczowa (Komendanci: Stefan Wrona, Bolesław Skura)
  • 15 – Obwód Olkusz (przeniesiony później do Okręgu VI Krakowskiego) (Komendanci: Mieczysław Głowania, Stefan Brożek)