Okręg Białystok BCh

Na czele okręgu stała jego Komenda Główna.

 • Komendantami głównymi byli kolejno:
  • Mieczysław Błahuszewski
  • Jakub Antoniuk
 • Łącznikami komendy byli:
  • Henryk Giedroyć
  • Edmund Giedroyć
 • Przewodniczącą Ludowego Związku Kobiet była:
  • Władysława Chylińska

Został podzielony na obwody:

 • Obwód Białystok (Komendant Ignacy Gacki, Czesław Znosko)
 • Obwód Sokółka (Komendant Bronisław Halinowski)
 • Obwód Bielsk Podlaski (Komendant Stanisław Pietrzak)
 • Obwód Łomża (Komendant Teofil Kubrak, Feliks Szymański)
 • Obwód Augustów (Komendant Stanisław Świątkowski)
 • Obwód Grodno (Komendant Alfons Jarocki)
 • Obwód Grajewo (Komendant ?)

Później z obwodów Augustów, Sokółka i Grajewo stworzono Podokręg Nadbiebrzański.