Lwowskie Orlęta.

Mortui sunt ut liberi vivamus” („ Umarli, abyśmy żyli wolni”) WOLNOŚĆ WE KRWI Orlęta Lwowskie – ku pamięci BOHATERÓW Lwów- miasto legenda, położone na siedmiu wzgórzach jak wieczne miasto Rzym. Jedna z czterech stolic kulturalno-politycznych Rzeczypospolitej, obok Warszawy, Krakowa i Wilna. Brama Polski na Wschód. Lead: Orlętami Lwowskimi określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec…

Zapomniana Armia.

Nierozerwalnie związani z ruchem ludowym, byli potężną siłą, z którą musiał się liczyć niemiecki okupant. 170 tys. żołnierzy zaangażowanych w ochronę Polaków i polskości, za swe bohaterstwo prześladowanych i przemilczanych na kartach oficjalnej historii. Poznajcie Bataliony Chłopskie. Było ich ponad 170 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w ochronę ludności i walkę z okupantem, pasmo sukcesów, a potem…

Bohaterowie Batalionów Chłopskich.

Było ich ponad 170 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w ochronę ludności i walkę z okupantem, pasmo sukcesów, a potem prześladowania i wielkie milczenie. Taki los zgotowano zapomnianej armii.  Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Forum Myśli Społecznej. Jednocześnie gorąco apeluję i zachęcam do udostępniania go, tak aby prawda o bohaterstwie Żelaznych Kompanii BCh, docierała nie…

Władysław Kojder (1902-1945) – człowiek niezłomny.

Władysław Kojder – 4 marca 1902 – 17 września 1945, wybitny działacz ludowy, gorący patriota, przywódca chłopów. Niewątpliwie najlepiej postać Kojdra i jego działalność pamiętają nasze babcie i nasi dziadkowie. Przeglądając stare zdjęcia czy artykuły prasowe z czasów wojennych, powracają  wspomnienia o człowieku, który posiadał  wspaniały charakter, nieprzeciętny umysł, który przekonywał ludzi, że prawda i dobro…

O stosunku chłopów i ludowców do religii i księży.

Wystąpienie Wincentego Witosa, podczas 56 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia. 25 VI 1919, s. LVI/39-LVI/43. Wysoki Sejmie! Żałować wypada, że sprawa całkiem materialnej natury przeszła zupełnie na grunt inny i niektórzy chcieli z niej zrobić rzekomą walkę przeciwko duchowieństwu a nawet religii prowadzoną. Chciałbym oświadczyć w imieniu stronnictwa, do którego należę, a sądzę, że mogę…

Stanisław Mierzwa – adwokat, Ludowiec i działacz niepodległościowy.

Stanisław Mierzwa urodził się 27 stycznia 1905 roku w Biskupicach Radłowskich w byłym powiecie brzeskim, w biednej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Jacek Mierzwa, jego dziadek, oprócz gospodarstwa rolnego prowadził również kuźnię wiejską. Urodził się jeszcze w XVIII wieku i miał czworo dzieci: dwóch synów, Franciszka i Jana oraz dwie córki – Marię, która wyszła za mąż w…

Józef Zych – prawnik, ludowiec, Marszałek.

Ostatni z dotychczasowych Marszałków Sejmu RP wywodzących się z ruchu ludowego, mimo stosunkowo krótkiego, bo trwającego niewiele ponad połowę kadencji, czasu pełnienia swej zaszczytnej funkcji, zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego parlamentaryzmu. Marszałek Józef Zych jest bowiem tym, któremu przyszło kierować Izbą w historycznym momencie tworzenia Konstytucji RP z 1997 r. w której powstanie…

Bolesław Ściborek niezłomny Wiciarz i Ludowiec.

Nota biograficzna. Bolesław Ścibiorek urodził się dnia 6 marca 1906r., we wsi Łaznów, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Rodzice, Jan i Franciszka z Jałmużnów, posiadali 5-hektarowe gospodarstwo. Ojciec Bolesława był kowalem, łącząc zawód rolnika z wiejskim rzemiosłem. Mały Bolek, z chwilą gdy podrósł, rozpoczął „pasionkę”, jak wszystkie chłopskie dzieci. Cztery oddziały szkoły powszechnej przeszedł w miejscowej szkole, a ponieważ już…

Mikołaj Kozakiewicz (1923-1998) – Pierwszy Marszałek Sejmu w III RP.

Mikołaj Kozakiewicz urodził się 24 grudnia 1923 r. w ówczesnym Albertynie na Nowogródczyźnie, który dzisiaj jest częścią miasta Słonim na terenie Białorusi. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Ojciec Mikołaja służył w armii carskiej, a następnie zgłosił się na ochotnika na służbę w 5 Dywizji Strzelców Polskich zwaną Dywizją Syberyjską pod dowództwem gen. Waleriana Czumy. Brał czynny…

Ludowcy w walce z okupantami podczas II wojny światowej.

Mówiąc o roli i znaczeniu ruchu ludowego w walce z okupantami podczas II wojny światowej w latach 1939 – 1945, nie sposób nie uwzględnić kilku decydujących elementów. Pierwszym z nich jest położenie chłopów i szeroko rozumianego ruchu ludowego w okresie funkcjonowania II Rzeczypospolitej. Mimo faktu, iż po zamachu majowym dokonanym w 1926 roku, de facto,…

Druga wojna światowa 1939-1945. Tragiczne dzieje narodu i losy mieszkańców wsi.

Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r. była realizacją dążeń imperializmu niemieckiego na nieznaną dotąd skalę. Celem agresji była nie tylko likwidacja państwa, lecz wyniszczenie i zagłada narodu polskiego. Wyznacznikiem tej zbrodniczej polityki stała się dyrektywa Hitlera dla wyższych dowódców Wehrmachtu, wydana 22 sierpnia 1939 r.: „W wojnie decyduje nie słuszność, ale zwycięstwo….

Maria Maniakówna – niestrudzona działaczka ruchu ludowego.

Maria Maniakówna, córka Jana i Franciszki z Nogów urodziła się 5 kwietnia 1911 roku we wsi Przemyków na Kielecczyźnie w patriotycznej i społecznikowskiej rodzinie chłopskiej. Należała do pokolenia, dla którego odrodzenie się niepodległego państwa polskiego było nie tylko sprawą niezwykłej wagi, ale również przepustką do realizacji aspiracji edukacyjnych i obywatelskich na rzecz rozwoju środowiska wiejskiego….