Stanisław Lasowski – Wójt Dusznik, Ludowiec, Powstaniec Wielkopolski.

Rok 2018 jest dla Wielkopolan rokiem niezwykle szczególnym. Obchodzimy bowiem w tym roku nie tylko setną rocznicę odzyskania Niepodległości, ale także rocznicę 100-lecia wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Mieszkańcy Wielkopolski, jako pełno świadomi obywatele za wszelką cenę dążyli do wyrwania z rąk zaborców zachodniej części państwa polskiego. Uczynili to za pomocą zrywu wojskowego, który ostatecznie przyniósł…