Przez miłość, … do piekła – historia wiejskiego chłopaka, który przez łagry dostał się do angielskiego samolotu bojowego.

W artykule chciałabym przedstawić historię przekazywana w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenia, będącą naszym swoistym świętym Graalem. Jest to historia życia Bronisława Statecznego, brata mojego prapradziadka. Bronek, bo tak wszyscy w mojej rodzinie go wspominają, z miłości do żony, nie bacząc na własne życie, rzuca się w głąb Rosji aby ją odnaleźć. Wojna odebrała…

Bronić każdej grudki ziemi – Ruch Ludowy na Lubelszczyźnie w okresie II wojny światowej!

W lutym 1940 roku w Lublinie, w mieszkaniu Stanisława Wójcika, odbyła się pierwsza tajna narada wojewódzka ludowców, podczas której ustalono ich zadania w organizowaniu chłopskich sił do walki wyzwoleńczej. Powiat puławski w okresie okupacji niemieckiej pozostawał w granicach przedwrześniowego podziału administracyjnego. Na tym terenie o wybitnie rolniczym charakterze, zamieszkałym głównie przez chłopów – robotników, nie…

Stanisław Lasowski – Wójt Dusznik, Ludowiec, Powstaniec Wielkopolski.

Rok 2018 jest dla Wielkopolan rokiem niezwykle szczególnym. Obchodzimy bowiem w tym roku nie tylko setną rocznicę odzyskania Niepodległości, ale także rocznicę 100-lecia wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Mieszkańcy Wielkopolski, jako pełno świadomi obywatele za wszelką cenę dążyli do wyrwania z rąk zaborców zachodniej części państwa polskiego. Uczynili to za pomocą zrywu wojskowego, który ostatecznie przyniósł…

Lwowskie Orlęta.

Mortui sunt ut liberi vivamus” („ Umarli, abyśmy żyli wolni”) WOLNOŚĆ WE KRWI Orlęta Lwowskie – ku pamięci BOHATERÓW Lwów- miasto legenda, położone na siedmiu wzgórzach jak wieczne miasto Rzym. Jedna z czterech stolic kulturalno-politycznych Rzeczypospolitej, obok Warszawy, Krakowa i Wilna. Brama Polski na Wschód. Lead: Orlętami Lwowskimi określa się młodych mieszkańców Lwowa, którzy wobec…

Zapomniana Armia.

Nierozerwalnie związani z ruchem ludowym, byli potężną siłą, z którą musiał się liczyć niemiecki okupant. 170 tys. żołnierzy zaangażowanych w ochronę Polaków i polskości, za swe bohaterstwo prześladowanych i przemilczanych na kartach oficjalnej historii. Poznajcie Bataliony Chłopskie. Było ich ponad 170 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w ochronę ludności i walkę z okupantem, pasmo sukcesów, a potem…

Bohaterowie Batalionów Chłopskich.

Było ich ponad 170 tysięcy żołnierzy zaangażowanych w ochronę ludności i walkę z okupantem, pasmo sukcesów, a potem prześladowania i wielkie milczenie. Taki los zgotowano zapomnianej armii.  Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez Forum Myśli Społecznej. Jednocześnie gorąco apeluję i zachęcam do udostępniania go, tak aby prawda o bohaterstwie Żelaznych Kompanii BCh, docierała nie…

Władysław Kojder (1902-1945) – człowiek niezłomny.

Władysław Kojder – 4 marca 1902 – 17 września 1945, wybitny działacz ludowy, gorący patriota, przywódca chłopów. Niewątpliwie najlepiej postać Kojdra i jego działalność pamiętają nasze babcie i nasi dziadkowie. Przeglądając stare zdjęcia czy artykuły prasowe z czasów wojennych, powracają  wspomnienia o człowieku, który posiadał  wspaniały charakter, nieprzeciętny umysł, który przekonywał ludzi, że prawda i dobro…

O stosunku chłopów i ludowców do religii i księży.

Wystąpienie Wincentego Witosa, podczas 56 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia. 25 VI 1919, s. LVI/39-LVI/43. Wysoki Sejmie! Żałować wypada, że sprawa całkiem materialnej natury przeszła zupełnie na grunt inny i niektórzy chcieli z niej zrobić rzekomą walkę przeciwko duchowieństwu a nawet religii prowadzoną. Chciałbym oświadczyć w imieniu stronnictwa, do którego należę, a sądzę, że mogę…

Stanisław Mierzwa – adwokat, Ludowiec i działacz niepodległościowy.

Stanisław Mierzwa urodził się 27 stycznia 1905 roku w Biskupicach Radłowskich w byłym powiecie brzeskim, w biednej, wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Jacek Mierzwa, jego dziadek, oprócz gospodarstwa rolnego prowadził również kuźnię wiejską. Urodził się jeszcze w XVIII wieku i miał czworo dzieci: dwóch synów, Franciszka i Jana oraz dwie córki – Marię, która wyszła za mąż w…

Józef Zych – prawnik, ludowiec, Marszałek.

Ostatni z dotychczasowych Marszałków Sejmu RP wywodzących się z ruchu ludowego, mimo stosunkowo krótkiego, bo trwającego niewiele ponad połowę kadencji, czasu pełnienia swej zaszczytnej funkcji, zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego parlamentaryzmu. Marszałek Józef Zych jest bowiem tym, któremu przyszło kierować Izbą w historycznym momencie tworzenia Konstytucji RP z 1997 r. w której powstanie…

Bolesław Ściborek niezłomny Wiciarz i Ludowiec.

Nota biograficzna. Bolesław Ścibiorek urodził się dnia 6 marca 1906r., we wsi Łaznów, powiat brzeziński, województwo łódzkie. Rodzice, Jan i Franciszka z Jałmużnów, posiadali 5-hektarowe gospodarstwo. Ojciec Bolesława był kowalem, łącząc zawód rolnika z wiejskim rzemiosłem. Mały Bolek, z chwilą gdy podrósł, rozpoczął „pasionkę”, jak wszystkie chłopskie dzieci. Cztery oddziały szkoły powszechnej przeszedł w miejscowej szkole, a ponieważ już…

Mikołaj Kozakiewicz (1923-1998) – Pierwszy Marszałek Sejmu w III RP.

Mikołaj Kozakiewicz urodził się 24 grudnia 1923 r. w ówczesnym Albertynie na Nowogródczyźnie, który dzisiaj jest częścią miasta Słonim na terenie Białorusi. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Ojciec Mikołaja służył w armii carskiej, a następnie zgłosił się na ochotnika na służbę w 5 Dywizji Strzelców Polskich zwaną Dywizją Syberyjską pod dowództwem gen. Waleriana Czumy. Brał czynny…